Menu główne

Rekrutacja (3)

WYNIKI REKRUTACJI 2021/2022

08 kwiecień 2021
Dział: Rekrutacja

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 9
„NA ZIELONYM WZGÓRZU”

Imiona i nazwiska dzieci zamieszczone zostały alfabetycznie:

Harmonogram rekrutacji

23 luty 2021
Dział: Rekrutacja

W załączniku Zarządenie Prezydenta wraz z terminarzem naboru.

Zapraszamy do lektury.

REKRUTACJA 2021/2022

23 luty 2021
Dział: Rekrutacja
REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca, a zakończy się 12 marca 2021 r.
Wymagana jest elektroniczna rejestracja dziecka!
Informacja dla rodziców jak wejść na stronę naboru:

Wchodzimy na stronę:   http://eurzad.gorzow.pl/

potem klikamy na Edukacja

następnie klikamy na Nabory.

Lub „wersję rozbudowaną”

Wchodzimy na stronę: www.gorzow.pl 

następnie klikamy na E-URZĄD

potem klikamy na Edukacja

następnie klikamy na Nabory.

Po elektronicznej rejestracji należy wydrukować wniosek!
 
Starannie i czytelnie wypełniony wniosek oraz wszelkie oświadczenia i wymagane załączniki złożyć poprzez dostarczenie do placówki w zaklejonej i podpisanej kopercie osobie upoważnionej do odbioru, jednocześnie potwierdzając złożenie wniosku wpisaniem się na listę. Koperty trafiają do specjalnie przygotowanych pudełek.
Prosimy zwrócić szczególna uwagę na :
• podpisanie dokumentu przez oboje rodziców,
• wnikliwą analizę niezbędnych oświadczeń oraz zaświadczeń.
W przypadku braku wymaganych podpisów i innych istotnych danych będziemy Państwa wzywać telefonicznie do ich uzupełnienia.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej
 
NABÓR  ELEKTRONICZNY, dwie opcje:
KLAUZULA INFORMACYJNA. W związku z realizacją wymogań w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach ...
www.eurzad.gorzow.pl

lub www.gorzow.pl (e-urząd, dział edukacja, nabory)
 
Wszystko o Gorzowie Wielkopolskim: aktualności, hotele, noclegi, kultura, edukacja, władze, służba zdrowia, puby, kina, teatry, turystyka
www.gorzow.pl