Menu główne
środa, 07 lipiec 2021 12:59

Nowa strona internetowa

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową

>> TUTAJ <<

czwartek, 08 kwiecień 2021 10:56

WYNIKI REKRUTACJI 2021/2022

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 9
„NA ZIELONYM WZGÓRZU”

Imiona i nazwiska dzieci zamieszczone zostały alfabetycznie:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

pt.: „Moja ulubiona książeczka”

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu reklamującego ulubioną książkę uczestnika.

poniedziałek, 08 marzec 2021 13:26

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

W załączniku publikujemy raport. Prosimy o zapoznanie się z nim.

wtorek, 23 luty 2021 12:11

Harmonogram rekrutacji

W załączniku Zarządenie Prezydenta wraz z terminarzem naboru.

Zapraszamy do lektury.

wtorek, 23 luty 2021 12:07

REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca, a zakończy się 12 marca 2021 r.
Wymagana jest elektroniczna rejestracja dziecka!
Informacja dla rodziców jak wejść na stronę naboru:

Wchodzimy na stronę:   http://eurzad.gorzow.pl/

potem klikamy na Edukacja

następnie klikamy na Nabory.

Lub „wersję rozbudowaną”

Wchodzimy na stronę: www.gorzow.pl 

następnie klikamy na E-URZĄD

potem klikamy na Edukacja

następnie klikamy na Nabory.

Po elektronicznej rejestracji należy wydrukować wniosek!
 
Starannie i czytelnie wypełniony wniosek oraz wszelkie oświadczenia i wymagane załączniki złożyć poprzez dostarczenie do placówki w zaklejonej i podpisanej kopercie osobie upoważnionej do odbioru, jednocześnie potwierdzając złożenie wniosku wpisaniem się na listę. Koperty trafiają do specjalnie przygotowanych pudełek.
Prosimy zwrócić szczególna uwagę na :
• podpisanie dokumentu przez oboje rodziców,
• wnikliwą analizę niezbędnych oświadczeń oraz zaświadczeń.
W przypadku braku wymaganych podpisów i innych istotnych danych będziemy Państwa wzywać telefonicznie do ich uzupełnienia.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej
 
NABÓR  ELEKTRONICZNY, dwie opcje:
KLAUZULA INFORMACYJNA. W związku z realizacją wymogań w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach ...
www.eurzad.gorzow.pl

lub www.gorzow.pl (e-urząd, dział edukacja, nabory)
 
Wszystko o Gorzowie Wielkopolskim: aktualności, hotele, noclegi, kultura, edukacja, władze, służba zdrowia, puby, kina, teatry, turystyka
www.gorzow.pl
 
poniedziałek, 19 październik 2020 18:42

Statut

Uchwała nr 5/2020/2021

Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 „Na Zielonym Wzgórzu” w Gorzowie Wlkp.

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie: w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu Statutu przedszkola

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

środa, 07 październik 2020 13:44

Dzień Nauczyciela

Kochani Rodzice i Opiekunowie!

Przed nami uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela.

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 9 „Na Zielonym Wzgórzu” w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w: http://mpi9.it-gorzow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07