Menu główne

Akty normatywne (18)

Statut

19 październik 2020
Dział: Akty normatywne

Uchwała nr 5/2020/2021

Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 „Na Zielonym Wzgórzu” w Gorzowie Wlkp.

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie: w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu Statutu przedszkola

Procedura organizacji i funkcjonowania przedszkola na czas COVID 19

09 maj 2020
Dział: Akty normatywne

Procedura organizacji i funkcjonowania  Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 9  „Na Zielonym Wzgórzu” w Gorzowie Wielkopolskim w trakcie pandemii koronawirusa Covid-19 

    1. OGÓLNE ZASADY:
    1. Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30-16.30. Przyjmowanie dzieci odbywać się będzie do godz. 8.15.
    2. Do przedszkola mogą uczęszczać wszystkie dzieci, bez pierwszeństwa pobytu.
    3. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Procedura BHP na czas pandemii COVID-19

08 maj 2020
Dział: Akty normatywne

Procedura BHP
w trakcie pandemii koronawirusa Covid-19
w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 9 „Na Zielonym Wzgórzu”
W Gorzowie Wielkopolskim

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19

08 maj 2020
Dział: Akty normatywne

Kochani!

Kolejny dokument na czas COVID- 19. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim. 

Regulamin spacerów i wycieczek

09 grudzień 2019
Dział: Akty normatywne

Aby było jeszcze bezpieczniej w naszym przedszkolu obowiązuje regulamin wycieczek i spacerów. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

09 grudzień 2019
Dział: Akty normatywne

Zgodnie z Państwa pisemną deklaracją na zebraniach grupowych prosimy o stosowanie się do poniższego dokumentu.

Zabezpieczenie przed wejściem osób nieupoważnionych

09 grudzień 2019
Dział: Akty normatywne

Procedura zabezpieczenia Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 w Gorzowie Wlkp. przed wejściem osób nieupoważnionych do wglądu poniżej.

Wysokość stawki żywieniowej - zmiana od listopada 2019 r.

09 grudzień 2019
Dział: Akty normatywne

Informujemy, że od 1 listopada 2019 r. na wniosek Rady Rodziców zmianie uległa wysokośc stawki żywieniowej, obecnie wynosi 7zł za dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Procedura postępowania w razie wypadku

09 grudzień 2019
Dział: Akty normatywne

W załączniku procedura postępowania w razie wypadku, prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Podstawa Programowa

09 grudzień 2019
Dział: Akty normatywne

W załączniku podstwa programowa wychowania przedszkolnego.

Koncepcja Pracy Przedszkola na lata 2018-2023

09 grudzień 2019
Dział: Akty normatywne

Zamieszczamy w artykule opracowaną we wspólpracy z rodzicami Koncepcję Pracy Przedszkola na lata 2018-2023.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie dokumenty są dostępne do wglądu w gabinecie dyrektora oraz wybrane na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola.

Zachęcamy rodziców i opiekunów do bieżącego zapoznawania się z nimi oraz aktywnego włączania się w ich powstawanie.