Menu główne

RODO (1)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

08 październik 2020
Dział: RODO

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: