Menu główne

Sprawy organizacyjne (10)

Deklaracja dostępności dla osób niepełnosprawnych

24 wrzesień 2020

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 9 „Na Zielonym Wzgórzu” w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w: http://mpi9.it-gorzow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07

Godziny otwarcia przedszkola

24 sierpień 2020

Szanowni Państwo!

Od 1 września 2020 r. Miejskie Przedszkole Integracyjne będzie czynne w godzinach 6.30 - 16.30. 

Zmiana została uzgodniona z Radą Rodziców, a spowodowana jest koniecznością dostosowania organizacji pracy przedszkola do wytycznych GIS na czas pandemii koronawirusa (nie łączenie dzieci z różnych grup).

Przepraszamy za utrudnienia.

Raport z Ewaluacji Zewnętrzenej

17 luty 2018
Napisał

W dniach 04-01-2018 - 02-02-2018 nasze Przedszkole przeszło Ewaluację Zewnętrzną prowadzoną przez zespół wizytatorów z Gorzowskiego Kuratorium Oświaty. Ewaluacja obejmowała podstawowe obszary działania przedszkola w zakresie wymagań:
- Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjąjacy uczeniu się;
- Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
Na stronie prezentujemy raport z przebiegu Ewaluacji.

Tylko zdrowe dzieci!

03 luty 2015

UWAGA!!!  Zgodnie z aktami normatywnymi przedszkola (Statut, Regulamin Przedszkola, Procedura Przyprowadzania i Odbierania Dzieci) wymagane jest:

  • przyprowadzanie dzieci zupełnie zdrowych (również bez kataru);
  • po nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej 5 dni dostarczanie zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia.

Bez spełnienia powyższych warunków kadra przedszkolna ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.

Specjalistyczne godziny konsultacyjne

27 sierpień 2014

Specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda i fizjoterapeuta pozostają do Państwa dyspozycji w środy w godzinach 14:00- 15:00.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania z wybranym specjalistą.

Dziękujemy i zapraszamy!

ŚRODA- dzień imprez i uroczystości przedszkolnych

27 sierpień 2014

Rada Pedagogiczna ustaliła, iż dniem obchodzenia imprez i uroczystości przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym będzie ŚRODA.  Jednocześnie informujemy, iż w trakcie roku mogą się zdarzyć zmiany. O każdej zmianie poinformujemy Państwa.

Godziny pracy poszczególnych grup

27 sierpień 2014

Decyzją Rady Pedagogicznej ustalono, iż dzieci  od godziny 6:30 zbierają się na parterze w sali IV grupy "Słoneczka".

Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8:00! Zgłoszenia spóźnienia dziecka należy dokonywać osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godziny 8:15 w danym dniu, kiedy dziecko będzie nieobecne. W przeciwnym razie dziecko nie będzie liczone, co wiąże się z nieprzygotowaniem w danym dniu posiłku dla dziecka.