Menu główne

Konkurs plastyczny pt.: „Moja ulubiona książeczka”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

pt.: „Moja ulubiona książeczka”

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu reklamującego ulubioną książkę uczestnika.

Cele konkursu:

 • propagowanie czytelnictwa,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • pobudzanie dzieci do twórczego, niekonwecjonalnego myślenia i otwartości
  na świat,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie pracy.

Warunki konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 letnich i ich rodzin.
 • Uczestnicy konkursu wykonują plakat w formacie A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi.
 • Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik 1.
 • Pracę konkursową należy dostarczyć do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 „Na Zielonym Wzgórzu” ul. Widok 25 w Gorzowie Wielkopolskim do dnia 7.04.2021r.
 • Prace konkursowe stają się własnością organizatorów konkursu.

Komisja konkursowa oceni zgłoszone prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • nieszablonowy pomysł na realizację tematu,
 • trudność realizacji pomysłu oraz wykorzystanych technik.

Spośród prac komisja wyłoni trzy najciekawsze prace. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola www.p9gorzow.pl

dnia 19 kwietnia 2021r.

Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu zostaną wysłane na podane adresy mailowe, a nagrody dla zwycięzców dostarczone do przedszkoli

do 30 kwietnia 2021r.

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu.

 

Organizatorzy konkursu:

Elżbieta Piechowiak, Agata Stępnik

Na zwycięzców czekają nagrody!