Menu główne

Deklaracja dostępności dla osób niepełnosprawnych

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 9 „Na Zielonym Wzgórzu” w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w: http://mpi9.it-gorzow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Brak funkcji "Wysoki kontrast".
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst.
 • Brak tekstów alternatywnych dla plików graficznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Szczucińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. numer telefonu 957321880. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura składania wniosków i skarg

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później,
niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 im. „Na Zielonym Wzgórzu”,  ul. Widok 25,
66-400 Gorzów Wielkopolski.

 • Na terenie przedszkola wyznaczone miejsce parkingowe
  dla niepełnosprawnych, miejsca ogólnodostępne na parkingu osiedlowym przed przedszkolem.
 • Wejście na teren przedszkola możliwe jest przez furtkę oraz bramę zewnętrzną.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla wózków.
 • Drzwi są zabezpieczone zamkiem oraz wyposażone w dzwonek.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek posiada szerokie korytarze.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Aplikacje mobilne
 • Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych
Więcej w tej kategorii: « Godziny otwarcia przedszkola