Menu główne

Tylko zdrowe dzieci!

UWAGA!!!  Zgodnie z aktami normatywnymi przedszkola (Statut, Regulamin Przedszkola, Procedura Przyprowadzania i Odbierania Dzieci) wymagane jest:

  • przyprowadzanie dzieci zupełnie zdrowych (również bez kataru);
  • po nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej 5 dni dostarczanie zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia.

Bez spełnienia powyższych warunków kadra przedszkolna ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.

Ostatnio zmieniany piątek, 18 wrzesień 2015 08:05