Menu główne

Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

INFORMACJA DLA KLIENTÓW ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH W GORZOWIE WLKP.

Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 poniedziałek 1300 -1400 z-ca dyrektora mgr Ewa Pahl gab. 18 I p.

 środa 14 30 -15 30 z-ca dyrektora mgr Iwona Szpakowska gab. 18 I p.

 piątek 10 00 -1100 Dyrektor mgr Anna Mikołajczak gab. 24 I p.

Przyjmowanie zgłoszeń na badania, wniosków o wydanie opinii, wydawanie opinii - gabinet nr 9 ( parter).

Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia, wydawanie orzeczeń - gabinet nr 31 ( II piętro).

Wydawanie opinii i orzeczeń codziennie w godzinach: poniedziałek – środa 730 - 1530 czwartek – piątek 7 30 - 1700

Zgłoszenia przyjmowane są także telefonicznie (95 7320-736, fax 95 7226-224) oraz listownie (66-400 Gorzów Wlkp. , ul. Czereśniowa 4 i)