Menu główne

Wzrost progu dochodowego uprawniającego do zasiłków

Od listopada 2015r. następuje wzrost progu dochodowego uprawniającego do pobierania różnych zasiłków, co oznacza, że więcej rodzin będzie mogło z niego skorzystać.

1 listopada o 100 zł wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego. Będzie wynosiło 674 zł. Wyższy będzie też zasiłek rodzinny i niektóre dodatki do niego. Nie zmieni się natomiast kryterium uprawniające do tzw. becikowego.

Kryterium dochodowe, decydujące o tym, czy zasiłek komuś przysługuje czy nie, to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte, a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

Dzieci z niepełnosprawnością

Jak informuje resort pracy i polityki społecznej, kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wzrośnie z obecnego poziomu 574 zł netto na osobę w rodzinie do 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością - będzie podwyższone z 664 zł do 764 zł.

Tym samym - jak wskazuje MPiPS - także kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego (przysługującego części opiekunów osób z niepełnosprawnością) wzrośnie z 664 zł do 764 zł.

Próg dochodowy uprawniający do tego zasiłku oblicza się na podstawie dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki - specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łącznie, w przeliczeniu na osobę, nie przekraczają one kryterium. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł miesięcznie.

Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), wynoszące 1 922 zł na osobę.

Kolejny etap wzrostu kryteriów zaplanowano na 1 listopada 2017 r.; wówczas zostaną one podwyższone o 80 zł.

Co i o ile podwyższono?

Od listopada wzrastają też zasiłki rodzinne i niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 77 zł do 89 zł. Na dziecko w wieku 6-18 lat wzrośnie ze 106 zł do 118 zł, a na dziecko w wieku 19-23 lata - z 115 zł do 129 zł.

Wyższy będzie także m.in. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - z 170 zł do 185 zł (ale nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci), w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - z 250 zł do 265 zł (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci).

Zwiększą się dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością. Jeżeli dziecko ma do 5 lat, rodzic lub opiekun otrzyma 80 zł (do tej pory było to 60 zł). Jeśli ma więcej lat - 100 zł (było 80 zł).

O 15 zł wzrośnie dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania i konieczności zamieszkania poza domem - było 90 zł, a będzie 105 zł. Z 50 zł do kwoty 63 zł wzrośnie dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Podwyższono też kwotę dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - z 80 zł do 90 zł.

MPiPS przypomina, że kolejne etapy wzrostu kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków w ramach weryfikacji przeprowadzonej w 2015 r. nastąpią 1 listopada 2016 r. oraz 1 listopada 2017 r.

 

źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/283717